توصیه به مردم برای مقابله با گرمای تابستان / این کولر آبی‌ها را نخرید

توصیه به مردم برای مقابله با گرمای تابستان / این کولر آبی‌ها را نخرید

مصطفی آجرلو مدیر روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: ۱۳ برند غیر استاندارد از کولرهای آبی توسط بازرسان استاندارد از خیابان امین حضور شناسایی و جمع آوری شدند.

این ۱۳ برند غیر استاندارد کولر آبی عبارتند از: جنرال مال، جنرال فام ، جنرال لاک را، سرد آب ، جنرال دکو، جنرال صنعت، اطلس جواهر ، جنرال فور، جنرال فافا، جنرال وستیل، جنرال سون، جنرال هاوانا، جنرال باران .

۲۷۱ ۲۵۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1654854/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توصیه به مردم برای مقابله با گرمای تابستان / این کولر آبی‌ها را نخرید

بیشتر بخوانید: