توصیه معنادار رئیسی به رئیس کل جدید بانک مرکزی / از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کنید

رئیس‌جمهوری بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تأکید کرد.

۲۱۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712808/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%88

رئیسی در جلسه هیئت دولت، تأکید کرد: رئیس‌کل جدید بانک مرکزی از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند.

او همچنین گفت: سیاست‌های هماهنگ و اقدامات منسجم دولت با همراهی همه دستگاه‌ها، کمک نخبگان اقتصادی و همراهی مردم فهیم کشورمان همچون گذشته به ناکامی توطئه‌های دشمنان منجر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: