توصیه معنادار رئیسی به رئیس کل جدید بانک مرکزی / از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کنیدرئیسی در جلسه هیئت دولت، تأکید کرد: رئیس‌کل جدید بانک مرکزی از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند.

او همچنین گفت: سیاست‌های هماهنگ و اقدامات منسجم دولت با همراهی همه دستگاه‌ها، کمک نخبگان اقتصادی و همراهی مردم فهیم کشورمان همچون گذشته به ناکامی توطئه‌های دشمنان منجر خواهد شد.

رئیس‌جمهوری بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تأکید کرد.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712808/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%88