توصیه مهم همتی به دولت درباره بازار ارز/ قیمت ارز این‌گونه تعدیل می‌شود

توصیه مهم همتی به دولت درباره بازار ارز/ همتی: قیمت ارز این‌گونه تعدیل می‌شود

وی در این باره نوشت: لازمه تعدیل قیمت ارز فقط عرضه بیشتر نیست، بلکه خارج کردن آن از مقصد سرمایه‌گذاری است.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1727553/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84

به گفته همتی، راهکار، اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی، مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در توئیتی نوشت: قیمت ارز فقط با عرضه بیشتر تعدیل نمی‌شود.

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت در گرو چشم‌انداز مثبت توافق و تعامل با دنیا و در بلندمدت در گرو مهار ناترازی بانکی و بودجه دولت است.