تولید سه هزار تن خرما به صورت سالانه در کرمانشاه

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: «مجول» یکی از بهترین نوع خرماهای صادراتی در دنیا است و هر کیلوگرم از آن بین هشت تا ١٢ دلار به فروش می‌رسد.

وی افزود: در مجموع سه هزار و ٢٢۵ تن تولید سالانه خرما در استان کرمانشاه است که از اوایل مهر ماه برداشت خرما آغاز می‌شود و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

رحمان فیض قربانی در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین کرمانشاه، اظهار کرد: مجموع سطح باغات خرما در استان کرمانشاه ٧٨٧ هکتار است که ۵٣٧ هکتار بارور و ٢۵٠ هکتار غیربارور است.

46


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1839479/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: ارقام بومی از جمله «اشرفی» است که از کیفیت بالایی برخوردار است و بیشترین تولید خرما در شهرستان قصرشیرین از نوع خشک و نیمه خشک است.

فیض قربانی تشریح کرد: سطح توسعه باغات خرما نیز با توجه به درخواست باغداران و آب موجود انجام می‌شود و سالانه بین ٣٠ الی ۵٠ هکتار در قصرشیرین شامل سطح توسعه و یا حذف و جایگزینی ارقام قدیمی خرما است.

وی گفت: ارقام خرمای خشک و نیمه خشک شامل «زاهدی» است و در چند سال اخیر ارقام جدیدی مانند «برحی» و «مجول» در قصرشیرین کشت می‌شوند.

وی اذعان کرد: کیفیت خرمای قصرشیرین عالی است و رقم بومی «اشرفی» نیز هسته ریزی دارد که بازار پسند و پرطرفدار است.