تولید نفت ایران وارد کانال ۳ میلیون بشکه در روز شد/در تهران سوخت مازوت نداریم

به گزارش اقتصادآنلاین، وزیر نفت درخصوص مازوت سوزی بیان کرد: در هیچکدام از نیروگاه‌های استان تهران مصرف سوخت مازوت نداریم. در فصل پاییز گازرسانی به نیروگاه‌ها را ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش دادیم.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-9/689978-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85