تکذیب گم شدن روزانه ۵ هزار تن آرد توسط اتحادیه نانوایان

بیژن نوروز مقدم آبکنار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار داشت: نانوایان از طرح گم شدن روزانه ۵۰ میلیون نان لواش ( معادل ۵ هزار تن) در نانوایی‌ها ناراحت هستند و معتقدند که چرا یک صنف به این صورت زیر سوال می‌رود.

وی افزود: با وجود توزیع دستگاه‌های خرید نان در نانوایی‌ها کشور هنوز آرد بر اساس آن اختصاص نمی‌یابد و تنها در انتهای هر روز گزارش این دستگاه ملاک پرداخت کمک هزینه پخت نان نانوایان قرار می‌گیرد.

35217


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1722069/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

وی تصریح کرد: از طرفی حدود ۶ میلیون نفر مهاجران افغانستانی با سرانه مصرف بالای نان در کشور وجود دارند به طوری که می توان گفت ۲ برابر ایرانی‌ها مصرف دارند؛ در صورتی که هر نفر از این جمعیت روزانه ۶۰۰ گرم نان مصرف کنند ۳۶۰۰ تن مصرف روزانه آنها نیز در سامانه ثبت نمی‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان ادامه داد: مجموع خرید روزانه نان خارج از دستگاه این بخش ها معادل ۵ میلیون کیلوگرم یا ۵ هزار تن آرد است اما بدون اینکه اطلاعی از مصرف آرد در این بخش ها وجود داشته باشد یا استعلامی از اتحادیه نانوایان گرفته شود، خبر گم شدن این آرد مطرح و با آبروی فعلان زحمت کش یک صنف بازی می‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: هنوز در سطح کشور ۳ هزار دستگاه خرید نان در نانوایی‌های کشور نصب نشده است و در صورتی که این نانوایی ها روزانه به طور متوسط ۳۰۰ کیلوگرم نان پخت کنند یعنی روزانه آمار استفاده از ۹۰۰ تن آرد در سامانه وجود ندارد.

نوروز مقدم آبکنار گفت: همچنین روزانه افرادی مانند کودکان، افراد سالخورده یا هر فردی که کارت بانکی نداشته باشند به عنوان مشتری برای خرید نان به نانوایی مراجعه می‌کنند اما آمار آنها نیز در سامانه دستگاه‌های خرید نان درج نمی‌شود؛ مصرف آرد این بخش نیز روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن است.

بیشتر بخوانید: