تکلیف قیمت بنزین در سال آینده روشن شد/ اعلام جزییات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمید امانی‌همدانی گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه ای است.

معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه نمی تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم گیری کند.

مشروح اظهارات حمید امانی‌همدانی درباره بودجه سال آینده را (اینجا) بخوانید.

وی افزود: در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم گیری کنند.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1856056/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA