تیکه سنگین کتایون ریاحی به مهران مدیری + فیلم

جالب است بدانید برنامه دورهمی با حضور کتایون ریاحی پخش نشد. کتایون ریاحی در این باره در اینستاگرامش نوشت: مسئولین پخش و ناظران سازمان باید به یک ملت پاسخگو باشند که کجای این پوشش دارای مشکل است.

اما معاون صداوسیما عدم پخش به دلیل نوع پوشش را رد کرد و گفت: برنامه مربوط به حضور کتایون ریاحی پخش خواهد شد. به هر حال پخش قواعدی فنی شامل رنگ، و صوت دارد و اگر برنامه‌ای در زمان مناسب به واحد پخش نرسد، نمی‌تواند به پخش برسد.
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/676332-%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

به گزارش اقتصادآنلاین، چند سال پیش کتایون ریاحی مهمان برنامه دورهمی مهران مدیری بود. او در پاسخ به اینکه اولین بازی اش مربوط به کدام سال است گفت شما بچه بودید اون موقع فکر کنم!