ثبت یک رکورد در تسهیلات بانکی

طبق داده‌های بانک مرکزی حجم تسهیلات بانکی پس از کسر سپرده قانونی در کشور برابر با 6 هزار و 177 همت به ثبت رسیده است. نسبت‌های آماری نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی در کشور برابر با 83.4 درصد در بهمن 1401 رقم خورده است.

35217


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1749549/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

در بهمن سال قبل، تسهیلات بانکی برابر با 5 هزار و 150 همت بوده و نسبت به سال قبل از خود رشدی 32 درصدی داشته است؛ رشدی که البته کمترین سطح را در بازه دو سال قبل رقم زده است. موازی با کاهش سرعت رشد تسهیلات‌دهی بانکی در بهمن 1401، رشد نقطه‌ای در سپرده‌های بانکی نیز کاهشی شده و در این مقطع برابر با 31.2 درصد به ثبت رسیده است. همانند تسهیلات‌دهی بانک‌ها، رشد سپرده‌گذاری نیز به کمترین سطح خود در بازه دو ساله رسیده است.

بیشتر بخوانید:

روند این شاخص گویای آن است که موقعیت فعلی این متغیر در بالاترین سطح دو ساله بوده و رکوردزنی کرده است. طبق آمارها اکنون حجم تسهیلات به نوعی بیشتر از سپرده‌های بانکی قلمداد شده و این موضوع به علت جریان بالاتر پول در دست مردم می‌تواند به عقیده برخی تورم‌زایی بالاتری را به همراه داشته باشد.

با وجود اینکه در نیمه زمستان سال گذشته سرعت تسهیلات‌دهی بانکی کمتر شد، اما نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به عنوان شاخصی مهم در اقتصاد کشور، مسیری فزاینده داشته است.

بررسی رشد تسهیلات و سپرده‌ها در بهمن 1401

با این حال داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سرعت رشد تسهیلات هنوز بالاتر از سپرده‌های بانکی بوده و این موضوع منجر به یک رکورد هشداردهنده در اقتصاد کشور شده است.

رکوردزنی نسبت تسهیلات به سپرده در بهمن 1401

تسهیلات