جابه جایی ۲۸۵ هزار و ۱۷۰ زائر اربعین حسینی

٢٢٣٢٢٣


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1810431/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B8%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C

وی افزود: از ابتدای آغاز عملیات پروازهای اربعین تعداد ۲۸۵ هزار و ۱۷۰ مسافر با دوهزار و ۱۹۰ پرواز جا به جا شدند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جعفریازرلو اظهارداشت: در بازه زمانی ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور در مجموع ۵هزار و ۱۳۱ مجوز برای عملیات پروازهای اربعین ۱۴۰۲ توسط سازمان هواپیمایی کشوری برای شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی صادر شده است.