جام جهانی ناجی رمزارزها می‌شود؟

اما جام جهانی امسال در قطر، می‌تواند ناجی بازار رمزارزها باشد؟

تدوین: محسن احمدیان
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/675156-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

اقتصاد آنلاین – حسین عسکری؛ جام جهانی امسال رنگ بوی کریپتویی دارد و بسیاری از شرکت های کریپتویی و صرافی‌های رمزارز برنامه‌های ویژه‌ای برای جام جهانی تدارک دیده‌اند.

یکی از مکان‌هایی که برای تبلیغات و آگاه کردن مردم از رمزارزها مورد توجه شرکت‌های رمزارزی واقع شده، رویدادهای ورزشی است که در سراسر جهان برگزار می‌شود .