جایگاه بدون تغییر تیم ملی ایران در رده‌بندی فیفا

رده‌بندی کلی فیفا در ماه آوریل سال ۲۰۲۲ به شرح زیر است:

۷- کرواسی ۱۷۳۰.۰۲ امتیاز (بدون تغییر)

۲- فرانسه ۱۸۳۸.۴۵ امتیاز (یک پله صعود)

۲- ایران ۱۵۵۳.۲۳ امتیاز (بیست‌و‌چهارم جهان/بدون تغییر)

۱- ژاپن ۱۵۸۸.۵۹ امتیاز (بیستم جهان/بدون تغییر)

تنها تفاوت رخ داده در مورد تیم ملی ایران در رده‌بندی فیفا امتیازات آن است که از ۱۵۵۱.۷۳ در رده‌بندی ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ به ۱۵۵۳.۲۳ امتیاز افزایش یافته است.

۳- کره جنوبی ۱۵۳۶.۰۱ امتیاز (بیست‌و‌هفتم جهان/ دو پله سقوط)

۴- بلژیک ۱۷۹۲.۵۳ امتیاز (بدون تغییر)

۵- عربستان سعودی ۱۴۲۱.۴۶ امتیاز (پنجاه‌و‌چهارم جهان/ پنج پله صعود)


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-85/709921-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7

۴- استرالیا ۱۵۳۲.۷۹ امتیاز (بیست‌و‌نهم جهان/دو پله صعود)

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم: در اولین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال توسط سایت فدراسیون جهانی، جایگاه تیم ملی ایران بدون تغییر بوده است.

۸- ایتالیا ۱۷۱۳.۶۶ امتیاز (بدون تغییر)

۹- پرتغال ۱۷۰۷.۲۲ امتیاز (بدون تغییر)

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اولین رده‌بندی تیم‌های ملی در سال ۲۰۲۳ را منتشر کرد که بر اساس آن تیم ملی کشورمان بدون تغییر جایگاه نسبت به رده‌بندی قبلی همچنان تیم بیست‌و‌چهارم جهان است و در میان تیم‌های آسیایی نیز پس از ژاپن رده دوم را در اختیار دارد.

۳- برزیل ۱۸۳۴.۲۱ امتیاز (دو پله سقوط)

۱- آرژانتین ۱۸۴۰.۹۳ امتیاز (یک پله صعود)

۶- هلند ۱۷۳۱.۲۳ امتیاز (بدون تغییر)

۱۰- اسپانیا ۱۶۸۲.۸۵ امتیاز (بدون تغییر)

رده‌بندی تیم‌های آسیایی

۵- انگلیس ۱۷۹۲.۴۳ امتیاز (بدون تغییر)