جدول تازه‌ترین قیمت مسکن در شمال پایتخت


روزنامه دنیای اقنصاد ضمن انتشار جدول قیمت مسکن در منطقه یک تهران نوشت سیرصعودی قیمت ها متوقف شده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1801239/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA