جدول جدیدترین قیمت گوشت در بازار / سردست چند ؟!

۱۹۵.۰۰۰

نام محصول

گردن گوسفندی

۱۳۵,۰۰۰

قلم گوساله

۳۹,۰۰۰

قیمت واحد کیلوگرم (تومان)

قیمت انواع گوشت قرمز در سوم دی ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۱۷۸,۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۱۰۵.۰۰۰

قلوگاه گوساله

۱۴۹,۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند

سر دست پاک کرده گوساله

۱۸۰,۰۰۰

سردست گوسفندی

۱۷۰,۰۰۰

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1711287/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF

گردن گوساله

۱۳۵,۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی

۱۸۸,۰۰۰

ماهیچه گوساله

ران پاک کرده گوساله

۲۰۵,۰۰۰

راسته با استخوان گوسفندی

۱۷۶,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی

۱۹۵,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۲۰۲,۰۰۰

۱۸۰.۰۰۰

بیشتر بخوانید: