جدیدترین قیمت مرغ در بازار/ مرغ گرم کیلویی چند شد؟

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1730975/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AFیوسف خانی از توزیع روزانه ۹۰۰ تا یک هزارتن مرغ در تهران خبر داد.

او قیمت هرکیلو ران مرغ با کمر را ۶۳ هزارتومان، ران مرغ بدون کمر ۵۰ هزارتومان، سینه با کتف ۹۵ هزارتومان، سینه بدون کتف ۱۰۰ هزار تومان و فیله مرغ ۱۱۰ هزارتومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم، گفت: با توجه به وضعیت جوجه ریزی و ذخایر مرغ در سردخانه، نگرانی مبنی بر کمبود مرغ ایام پایانی سال نداریم.

بیشتر بخوانید:

او جو روانی بازار و کاهش عرضه از سوی مرغدار را علت اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال، قیمت حداکثر در محدوده نرخ مصوب باشد.

مهدی یوسف خانی افزود: قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده درب مرغداری ۴۲ هزارتومان و مرغ گرم در واحدهای صنفی ۶۳ هزارتومان است.