جدیدترین قیمت مگان + لیست قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع مگان
برند مدل / سال ساخت کارکرد قیمت (تومان)
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۰ ۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۸۹ ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۸۹ ۲۶۲,۵۰۰ کیلومتر ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۱۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/717558-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA