جزییات افزایش حقوق کارکنان دولت اعلام شد/ حق اولاد و عائله‌مندی در سال آینده چقدر خواهد بود؟


رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: سال آینده حق اولاد و عائله مندی به ترتیب ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1727225/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C