جمهوری های موزی؛ تاثیر خارج از تصور شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد داخلی

به گزارش اقتصاد آنلاین، شرکت های بزرگ خارجی نقش عمده‌ای در اقتصادهای نوظهور دارند و بیش از نیمی از صادرات داخلی را تشکیل می‌دهند.

این مقاله اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی را با مطالعه یکی از بزرگترین شرکت‌های چندملیتی قرن بیستم یعنی کمپانی یونایتد فروت ارزیابی می‌کند.

شرکت‌های چند ملیتی تا چه اندازه می‌توانند به کشور میزبان سود برسانند؟


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/685354-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

این شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد شغل و ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی سرمایه و فناوری جدید، توسعه اقتصادی را تقویت کنند. اما ممکن است این شرکت‌ها در فعالیت‌های استخراجی و کارگری سطح پایین درگیر شوند که می‌تواند اثرات منفی طولانی‌مدتی داشته باشد.