جهش ۸۰ میلیونی قیمت این خودرو در یک روز + لیست قیمت کرمان موتور

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کرمان موتور در بازار به دست خواهید آورد.


قیمت روز خودروهای کرمان موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
جک J4 ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
جک S3 ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌
جک S5 ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی T8 ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی J7 ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی K7 ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‌

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/719816-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1