حداقل افزایش حقوق سربازان در بودجه سال آتی ۲۰ درصد است

وی در ادامه تاکید کرد: به سربازان نیز توجه ویژه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ صورت گرفته و بنا بر این است که حداقل ۲۰ درصد حقوق سربازان افزایش پیدا کند. برای کارکنان دولت نیز پیش بینی شده تا حقوق ها به صورت میانگین ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. حقوق‌های پایین نیز بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. به اخذ مالیات از خانه های خالی نیز در لایحه بودجه سال آتی توجه شده است. دولت نیز فروش نفت را روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه با قیمت ۸۵ دلار پیش بینی کرده است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/699747-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AAبه گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رجب رحمانی با اشاره به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: لایحه بودجه ای که برای سال ۱۴۰۲ از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ وضعیت مناسب‌تری دارد. توجه این بودجه به حوزه تولید بوده و مالیات تولید کنندگان دو درصد کاهش پیدا کرده است. به حوزه تامین آب کشاورزی و آب روستایی نیز در لایحه بودجه توجه شده است. تمام تلاش صورت گرفته تا کسری بودجه به حداقل کاهش پیدا کند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبقات محروم در لایحه بودجه دیده شده است. افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در لایحه بودجه مورد توجه قرار گرفته اند. بحث همسان سازی حقوق ها را در بودجه پیگیر هستیم. ساماندهی کارکنان دولت از دیگر مواردی است که از سوی نمایندگان در بودجه دنبال می شود تا با هماهنگی دولت بتوانیم مشکل این قشر از جامعه را مرتفع کنیم. در تلاش هستیم تا بازنشستگان در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان به موقع صورت گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف بودجه این است که ممکن برخی از درآمدهای پیش بینی شده تحقق پیدا نکند. اما دولتمردان معتقد هستند تمام درآمدهای پیش بینی شده تامین خواهد شد. در مجموع با اصلاحاتی که بر روی لایحه در مجلس صورت خواهد گرفت پیش بینی می شود بودجه قابل قبولی برای سال آتی در مجلس بسته شود.