حقوق معلمان ۱۰۰ سال پیش چقدر بود؟

بر اساس گزارش‌های پراکنده‌ای که در اسناد تاریخی وجود دارد قیمت هرمتر خانه معمولی در تهران در مفطع زمانی فوق الذکر بین ۱۰ تا ۲۰ ریال بوده است.

حقوق معلمان ۱۰۰ سال پیش

به گزارش اقتصادآنلاین، در حکم صادره برای میرزاکریمخان میزان حقوق ماهانه ۲۱۰ قران تعیین شده است. قران واحد پول دوره قاجار بود و بعدا به ریال تبدیل شد و هر یک قران معادل یک ریال به حساب می‌آمد. به این ترتیب حقوق میرزاکریمخان ماهانه ۲۱۰ریال بوده است.

منبع:

موسسه مطالعات تاریخ معاصر


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-210/708381-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF