حمایت نظامی از روسیه، بیشتر به تهران صدمه زده تا مسکو

فیلم کامل این گفتگو به زودی منتشر می‌شود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/691667-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ تفرشی گفت: بسیاری از تحریم‌های غربی علیه ایران، تحریم‌های ثانویه است، اما در مورد روسیه این مساله به ندرت رخ داده است.

این پژوهشگر اضافه کرد: این موضوع در رسانه‌های غربی بزرگنمایی شده و تلاش شده تا فشار بیشتری بر ایران وارد شود.

وی افزود: وارد شدن ایران در حمایت نظامی به روسیه بیشتر از آنکه به روسیه صدمه زده باشد، به ایران صدمه زده است.