حمله تند مجری صدا و سیما به تیم مذاکره ایران

شرم آور است که مرندی مشاور تیم مذاکره کننده ایرانی همان منطق و ادبیات منفعلانه روحانی_ظریف را به کار می برد و احیای توافق هسته ای را اصل و اجرای حکم امام خمینی را مزاحم آن می بیند.

به گزارش اقتصادآنلاین، امیرحسین ثابتی، مجری صداوسیما و عضو جبهه پایداری نوشت:

اصل برجام نیز آورده ای برای کشور نداشت که این چنین ذلیلانه در تمنای احیای آن توافق استعماری هستید.

حمله تند مجری صدا و سیما به تیم مذاکره ایران


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-120/660336-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86