خبر جدید وزارت بهداشت از واردات داروهای خارجی

وی افزود:‌ منتها برخی متقاضیان، برند خارجی را ترجیح می‌دهند که با توجه به سیاست حمایت از تولید داخل، واردات آنها در اولویت نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وبدا، پدرام پاک‌آیین سخنگوی وزارت بهداشت در این توئیت نوشت: دسترسی به اکثر داروهای اعصاب و روان پایدار است و مشکل کمبود مواد اولیه چند قلم از آنها نیز به زودی رفع می شود.

خبر جدید وزارت بهداشت از واردات داروهای خارجی


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-84/691130-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C