خبر خوب برای سربازان / شرایط استفاده از کسر خدمت ایثارگری والدین

به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از امکان بهره مندی کارکنان وظیفه غایب حین خدمت از کسرخدمت ایثارگری والدین خبرداد.

سردار مهری بیان کرد: فرآیند صدور کسر خدمت مطابق مقررات قبلی بوده و تغییری نداشته و کارکنان وظیفه واجد شرایط پس از شروع به خدمت سربازی می‌توانند برای دریافت گواهی کسر خدمت به سازمان‌های نیروهای مسلح مراجعه کنند.

سردار تقی مهری اظهار کرد: در راستای ارج نهادن به ایثارگران و افزایش رضایت کارکنان وظیفه حین خدمت، برابر تصویب ستاد کل نیروهای مسلح، همه کارکنان وظیفه غایب حین خدمت می‌توانند از کسر خدمت ایثارگری والدین (رزمندگی، جانبازی و آزادگان) بهره مند شوند.

وی عنوان داشت: این مقررات صرفاً برای بهره مندی از کسر خدمت ایثارگری بوده و بخشش اضافه خدمت سنواتی پشت دفترچه‌ای کارکنان وظیفه مطابق ضوابط و مقررات مربوطه قبلی و از اختیارات یگان خدمتی مربوطه است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/688691-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86

وی با تاکید بر اینکه مشمولان غایب درصورت اشتغال به خدمت می‌توانند از این کسر خدمت بهره مند شوند، گفت: همه کارکنان وظیفه غایب حین خدمت که دارای کسر خدمت ایثارگری والدین هستند، می‌توانند از امتیاز مذکور بهره مند شوند.