خبر فوری وزارت نفت در خصوص اعلام کارت سوخت/جزئیات

خبر فوری وزارت نفت درباره کارت سوخت/ اعلام جزییات

به گزارش فارس، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: به منظور سوخت رسانی بهینه به مسافران نوروزی، تعداد کارت های رایگان در جایگاه های سراسر کشور از یک و نیم به دو برابر در ایام افزایش یافت. نوروزی و تعداد نازل های عرضه رایگان بنزین نیز دو برابر شد.

223225

منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1886694/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA