خبر مهم سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان/ زمان واریز عیدی بازنشستگان مشخص شد + رقم عیدیبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اعلام کرد که عیدی ۱۴۰۳ این افراد تا دو هفته آینده واریز خواهد شد.

در همین رابطه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی تا دو هفته آینده پرداخت می‌شود.

بنا به گفته میرهاشم موسوی، با توجه به مشخص شدن مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در تلاش هستیم با تامین منابع عیدی را به حساب بازنشستگان پرداخت کنیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق اعلام سخنگوی دولت، با آنچه در جلسه هیات دولت تصویب شد، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی دو میلیون و پانصد هزار تومان است.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1870050/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C