خبر مهم نوری درباره رسیدگی به ماجرای مسمومیت دانش آموزان

نوری اظهار کرد: باید جریان تعلیم و تربیت را پیش ببریم تا جاماندگی ناشی از کرونا را جبران کنیم و این جریانات فعلی به طور طبیعی خاص کسانی است که می‌دانند داشن آموزان ما با وجود تحریم‌ها سرآمد هستند و در پنج المپیاد جهانی رتبه چهارم دنیا را دارند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/704192-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، یوسف نوری درباره ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان بیان کرد: امروز به دستور رییس جمهور در هیات دولت مرجع واحدی برای همگرایی دستگاه های دی مدخل در اتفاقات مربوط به این مسمومیت ایجاد و مسئولیت آن به وزیر کشور داده شد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بخش اعظم این موضوع ناشی از زمینه‌های ایجاد جو روانی در جامعه دانش‌آموزان و خانواده‌ها بوده است و رسانه به عنوان ارکان اصلی تربیت که این جو را تاکنون تلطیف کردند اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: بعد از این اعلام، جلسه‌ای با حضور با تمام دست اندرکاران به ویژه وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و دستگاه‌های متناظر برگزار شد.