خبر مهم وزیر کار در خصوص پرداخت کمک های سال 1403/اعلام تصمیم نهایی دولت

خبر مهم وزیر کار درباره پرداخت یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳/ اعلام تصمیم نهایی دولت

به گزارش خبرگزاری الخبرآنلاین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال آینده حمایت ها همچنان ادامه دارد.

سید سلطان مرتضوی گفت: میزان حمایت دهک های اول تا هفتم از طریق کالابرگ از 120 به 220 هزار تومان افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: طرح دهه فجر از سحرگاه امسال آغاز شده و تا 27 اردیبهشت سال آینده به مدت سه ماه ادامه دارد.

223225

منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1871503/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85