خرید غذا زن تایلندی را پولدار کرد!

روزنامه تایلندی «تایگر» در خبری نوشت، این زن که برای شام خود یک صدف بزرگ خریداری کرده بود، بعد از شستن و آماده‌سازی آن در حین خوردن شام متوجه این مروارید شد.

منبع:

اعتمادآنلاین


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/719456-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

این زن تاکید کرده است، با وجود گران‌قیمت بودن این مروارید قصد فروش‌اش را ندارد و می‌خواهد آن را برای خودش نگه دارد.

خرید غذا زن تایلندی را پولدار کرد!

زن می‌گوید: وقتی با همسرم مشغول خوردن شام بودیم، او شیء سختی را زیر دندان خود احساس کرد، ابتدا فکر کرد سنگی زیر دندانش است، اما پس از آنکه آن را بررسی کردیم متوجه شدیم یک مروارید نارنجی نادر به نام “ملو” بوده و به اندازه یک ناخن دست است.

به گزارش اقتصادآنلانی به نقل از اعتمادآنلاین، یک زن ۳۳ تایلندی از داخل غذای دریایی که از بازار محلی برای شامش خریده بود، مروارید نادری کشف کرد.