خودروسازان باز هم تهدید کردند/ ۷ استاندارد تعلیقی قابل اجرا نیست!

در حالی پایان تیرماه ۱۴۰۲ آخرین مهلت خودروسازان برای اجرای ۷ استاندارد تعلیقی است که انجمن خودروسازان در نامه ای به منوچهر منطقی معاون وزیر صمت بار دیگر خواستار تاخیر در اجرای این استانداردها شدند و ادعا کردند، اصرار بر اجرای این استانداردها موجب می شود، شماره گذاری ۷۰ درصد خودروهای سواری پرتیراژ، ۱۰۰ درصد وانتهای تولیدی کشور و ۵۰ درصد خودروهای تجاری از اول مرداد متوقف شود.

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1773895/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

بیشتر بخوانید: