خودروهای نوبرانه وارداتی به بازار رسید؟

۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1844051/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در خصوص قیمت بازار خودرو گفت: در حال حاضر قیمت خودروهای مونتاژی کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی، در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی در بازار تغییر زیادی نداشته و خودروهای چینی هم با افزایش قیمت همراه بوده است.

موتمنی گفت: در حال حاضر شرکت‎های واردکننده آنچنان که باید خودرو فاکتور نکرده اند ولی به صورت نوبرانه یک الی دو خودرو تحویل مشتری دادند و در بازار نمی‌بینیم. البته فعلاً خودروهای وارداتی زیادی وارد کشور نشده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: اگر خودرو به صورت تیراژ بالا به متقاضیان و بازار تزریق می شد قطعا تاثیر بر بازار خودرو می گذاشت.

وی در خصوص روند افزایش یا کاهش قیمت خودرو بر اساس بازگشایی سامانه یکپارچه فروش خودرو از هفته پیش رو گفت: در حال حاضر این مسائل روی کاغذ اجرایی می شود به طوری که فقط از متقاضی پول دریافت شده و خودرویی آنچنان تحویل داده نشده است.