دانلود آهنگ علی یاسینی هیشکی نمیفهمه منو مثل یه رازم + پخش آنلاین

این منه بی تورو ببین شکل جنازه ام..

هیشکی نمیفهمه منو مثل یه رازم ♫♪♭

این همه دست و پا زدم حیفه ببازم..

دانلود آهنگ علی یاسینی این منه بی تورو ببین شکل جنازه ام

تو بشو ستاره من آسمون بشم برات..

بیا خونه شهر پره گرگ درنده ست..

نمیدونم پس کی وقت زندگی ماست..

برشدار ببینم چیه پشت این نقاب..

غرق میشه دونه دونه آرزوهام زیر آب ♫♪♭

کجا برم نه راه پس دارم نه راه پیش..

کجا برم که هیشکی منتظرم نیست..

این همه دست و پا زدم حیفه ببازم..


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-231/680069-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%81%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%AB%D9%84-%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86

تا کی واسه اومدنت قصه بسازم ♫♪♭

گرفته دلم پشت جفته چشام خیس ♫♪♭

تا کی واسه اومدنت قصه بسازم ♫♪♭

هیشکی نمیفهمه منو مثل یه رازم ♫♪♭

این منه بی تورو ببین شکل جنازه ام..

این دیوونه ساخته با تو آیندشو ♫♪♭

همیشه اونی که بی رحمه برنده ست ♫♪♭

نه همونی که میترسیدم ازش نشو..

از حرفایی که صد دفعه خواستم بگم نشد..

تا کی واسه اومدنت قصه بسازم ♫♪♭

وسطه میدون مینم بدجور پره سینه ام ♫♪♭

این منه بی تورو ببین شکل جنازه ام..

این منه بی تورو ببین شکل جنازه ام..

نه میشه دوست نداشت نه میشه تحملت کرد نه میشه تورو نبینم ♫♪♭

هیشکی نمیفهمه منو مثل یه رازم ♫♪♭

این همه دست و پا زدم حیفه ببازم..

خیلی وقته این لبام لنگه یه خنده ست..

دلم میخواد باز اسممو بشنوم از لبات ♫♪♭

upmtest 2 دانلود آهنگ علی یاسینی نقاب

که تنگ نمیشه اون دل تو بس که یه دنده ست♫♪♭

تا کی واسه اومدنت قصه بسازم ♫♪♭

میگذره ماه و سال همش درگیر کار و بار ♫♪♭

این همه دست و پا زدم حیفه ببازم..

دانلود آهنگ علی یاسینی هیشکی نمیفهمه منو مثل یه رازم​

هیشکی نمیفهمه منو مثل یه رازم ♫♪♭

این منه بی تورو ببین شکل جنازه ام..

هیشکی نمیفهمه منو مثل یه رازم ♫♪♭

تا کی واسه اومدنت قصه بسازم ♫♪♭

این همه دست و پا زدم حیفه ببازم..