دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران منصوب شد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت را به دبیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد.

شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس قانون بالاترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:
‌الف – بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.
ب – سیاستگزاری و تعیین خط مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج – رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.
‌د – انحلال اتاقها طبق ماده 10.
ه – تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
‌و – استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.
‌تبصره 1 – شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که به تصویب شورای عالی نظارت
می‌رسد.
‌تبصره 2 – موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد‌رسید.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2797928