درگیری لفظی خداداد عزیزی با یک دختر؛ برای من قیافه نگیر! + فیلم

به گزارش اقتصادآنلاین، سکانسی از درگیری لفظی خداداد عزیزی با بازیگر نقش دختر آلمانی در سریال ارتش سری.

ارتش سری، یک بازی گروهی استدلالی و استنتاجی است که داستان فرضی آن برگرفته از سریال پرطرفداری است به همین نام با موضوع وقایع جنگ جهانی دوم: نبردی میان پارتیزان ها و ارتش آلمان نازی برای نجات خلبان ها. داستان این سناریو از این قرار است: در خلال جنگ‌جهانی دوم، ده نفر از بازیگران در نقش های متفاوت پارتیزان ، سرهنگ کسلر ، گشتاپو، خلبان، راینهارد و …. در کافه کاندید واقع در بلژیک ۱۹۴۵ جمع می شوند تا یک بازی واقعی و‌ رئال را انجام دهند‌.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/705372-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85