در روز عجیبی که قیمت دلار ریزشی شد + عکس


اعتمادآنلاین نوشت: روزنامه کیهان، ۱۷ آبان ۱۳۵۸ نوشت: به علت اشغال سفارت آمریکا؛ دلار در بازار تهران تنزل کرد!


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1834970/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3