دو سامانه جدید بارشی در راه ایران + فیلم

به گزارش اقتصادآنلاین، دو سامانه جدید بارشی در راه ایران است که اولی در ۲۴ ساعت آینده باعث بارش برف و باران در سواحل شمالی، شمال شرق تهران و شمال شرق کشور و دومی باعث بارندگی در نیمه جنوبی کشور خواهد شد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-24/691164-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85