رئیس بانک مرکزی: تأمین ارز دارو سرعت می‌گیرد

وزیر بهداشت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از فعالیت های بانک مرکزی و شبکه بانکی در زمینه تخصیص و تأمین ارز و اعطای تسهیلات و اعتبار به بخش بهداشت و دارو بر لزوم تسریع در این باره تأکید کرد.

همچنین در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی به منظور تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو، دستورات لازم از جمله در اختیار گذاشتن ۱۰۰ میلیون یورو تنخواه ارزی را صادر کرد.

همچنین به گفته رئیس سازمان غذا و دارو به منظور تسریع و تسهیل خدمات ارزی و اعتباری تفاهم نامه جدید تنظیم و به امضای طرفین رسید.بر این اساس در جلسه یاد شده تعدادی از نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده دارو و مواد اولیه و وارد کنندگان دارو به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود در حوزه تخصصی پرداختند. رئیس کل بانک مرکزی نیز راهکارهای حل مشکلات مذکور را مورد بررسی و دستورات لازم را به همکاران ارزی و اعتباری بانک مرکزی و بانکهای عامل مرتبط صادر کرد.

۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1779261/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

محمدرضا فرزین تخصیص و تأمین ارز در حوزه دارو را از اصلی ترین اولویت ها خواند و تصریح کرد: با توجه به اهمیت تامین به موقع دارو و کاهش مشکلات مردم در این حوزه، ضروری است شبکه بانکی در اعطای اعتبار و تسهیلات‌دهی به بخش دارو و بهداشت دستورات بانک مرکزی را در اسرع وقت اجرایی کنند.