راهبرد ایجاد مجموعه سازان و قطعه سازان تراز اول در زنجیره تامین خودرو / سایپا در مسیر ارتقای توانمندی و هم افزایی خودروسازان و تامین کنندگان

به گزارش اقتصادآنلاین؛‌ حل مشکلات حوزه قطعه و مجموعه سازی، مستلزم در پیش گرفتن سه راهبردِ «اصلاح بازارهای زنجیره تامین خودرو»، «اصلاح ساختار زنجیره تامین صنعت خودرو» و « بازنگری قواعد صنعت خودرو» است. اجرای پروژه های گفته شده ضمن ایجاد مجموعه سازان بزرگ و رده اول و همچنین تعریف مشارکت های بین بنگاهی در توسعه پلتفرم های مشترک، به مشترک سازی قطعات و مجموعه ها، طراحی و توسعه مشترک قطعات و مجموعه های با فناوری بالا، اقتصادی شدن شمار تولید، کاهش ریسک توسعه محصولات جدید و کوتاه شدن بازه زمانی عرضه محصولات جدید منجر می شود. برخی از اقدامات ضروری در راستای این راهبرد عبارتند از:

  •  مشترک سازی مجموعه ها و پلتفرم های مشترک بین شرکت های خودورساز، عملیاتی کردن این این ضروت در صنعت خودرو به نتایج مثبتی از جمله صرفه جویی ناشی از مقیاس، کاهش هزینه های عمومی، کاهش ریسک توسعه محصولات جدید و کاهش زمان ارائه محصول جدید به بازار را به دنبال خواهد داشت
  • توسعه مشارکت های بین بنگاهی در حوزه جذب، انتقال، خرید و یا توسعه فناوری مورد نیاز صنعت خودرو
  • طراحی و توسعه مشترک محصول در حوزه فناوری های نوین و در بخش قوای محرکه به ویژه موتورهای پایه گازسوز، برقی و هیبریدی، سیستم های انتقال قدرت، مجموعه های برق و الکترونیک
  • اجرای برنامه های اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکت های قطعه ساز و مجموعه ساز در کنار ایجاد مجموعه سازان بزرگ در تولید قطعات و مجموعه های رقابت پذیر

سایپا در مسیر ارتقا فناوری و افزایش شمار و تنوع تولید

تجربه اصلاحات ساختاری و مدیریتی در گروه خودورسازی سایپا در کنار ارائه محصولات جدید در نمایشگاه‌های اخیر خودرو که در معرض دید عموم و کارشناسان قرار گرفت، گواهی بر عملکرد درست و توسعه محور این مجموعه صنعتی در حوزه ساخت پلتفرم، قطعه سازی و بازاریابی است. دستاوردهای اخیر این گروه به ویژه صفر شدن خودروهای کف پارکینگ، همکاری نزدیک با بیش از 6 شرکت دانش بنیان، استخدام نیرو‌های متخصص جدید و دانشگاهی، استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای تولید خودروهای جدید از جمله خودروی هیبریدی، نشان دهنده ارتقای توانمندی و هم افزایی خودروسازان و تامین کنندگان در این گروه خودروسازی است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-4/670778-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86