راهکار بلند کردن اجسام سنگین چیست؟ + فیلم

احمد فاتح متخصص طب سنتی در برنامه انارستان شبکه افق حضور پیدا کرد. او در این برنامه روشی را که برخی افراد برای بلند کردن اجسام سنگین استفاده می‌کنند، شرح داد.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/690197-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85