رفع ممنوعیت صادرات آخل به گمرکات کشور ابلاغ شد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

علی اکبر شامانی
مدیرکل دفتر صادرات

 

پیرو بخشنامه شماره 1400/103/637171 مورخ 1400/05/17 موضوع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، به پیوست تصویر نامه شماره 60/191448 مورخ 1401/08/9 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 1401/500/60318 مورخ 1401/07/26 سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات با کد تعرفه 14049040 تا اطلاع ثانونی به صورت مجاز مشروط با تعیین ماهیت کالا توسط سازمان جهاد کشاورزی
استان های محل اظهار و تایید سیستمی و نگهداری سقف صادرات ( برای هر شخص حقیقی و حقوقی حداکثر 500 تن)، توسط جناب آقای مددعلی رستمی مطابق با مفاد نامه شماره 1401/530/65656 مورخ 1401/8/14 مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.

شرح این نامه در ذیل مطلب آمده است:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  بر اساس بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت صادرات آخال حبوبات طی نامه شماره 1401/1179166 مورخ 1401/08/15 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

ضمنا با عنایت به الزام تعیین ماهیت محمولات صادراتی (مطابق مفاد نامه فوق الذکرر) تاکید می گردد لازم کل محموله صادراتی اظهار شده، جهت تعیین ماهیت توسط نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان محل اظهار مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد.

شماره 1401/1179166
تاریخ 1401/08/15

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2801703