رقابت چین و آمریکا در هوش مصنوعی؛ ChatGPT چینی تا جایی که درباره شی جین پینگ سوال نپرسید، پاسختان را می‌دهد؟!

اما باید دید آیا چین علی‌رغم قوانین پیشگیرانه دولت پکن توانایی برتری بر رقیب آمریکایی خود را دارد؟


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/716675-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF با این حال آنچه مطرح است، نبرد برای برتری بین فناوری چین و ایالات متحده است. هوش مصنوعی فناوری‌ کلیدی‌ای است که هر دو کشور می‌خواهند بر آن مسلط شوند.

به گزارش اقتصادآنلاین، ربات ChatGPT که توسط شرکت امریکایی OpenAI ایجاد شده، نمونه‌ای از هوش مصنوعی مولدی است که می‌تواند به طور موثر تولید محتوا کند. اما آیا این ربات چت فراگیر برای دولت چین نگران‌کننده است؟

با اینکه ChatGPT رسما در چین ممنوع نیست، وقتی غول‌های فناوری چینی محصولات رقیب خود را عرضه می‌کنند، بدون شک تحت نظر دولت پکن خواهند بود تا مطمئن شود که «به روش‌هایی استفاده نمی‌شود که تهدیدی برای امنیت ملی یا ثبات اجتماعی باشد»