روند کاهشی قیمت این مدل مگان دست دوم + لیست قیمت

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰


برند

۲۰۶,۰۰۰ کیلومتر

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۱

مدل / سال ساخت

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۷۸,۰۰۰ کیلومتر

کارکرد

۶۰,۰۰۰ کیلومتر

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.


۱۳۹۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۸۸

۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰

منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/723301-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۳۹۱

۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۰

۲۰۴,۰۰۰ کیلومتر

قیمت روز انواع مگان


۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۸۹

قیمت (تومان)


۱۳۹۲