رونمایی از «پاوه» جدیدترین موشک کروز زمین پایه ایران + فیلم

سومار، هویزه و طلائیه (ابومهدی) کروزهای زمین‌پایه ایران بودند که اکنون پاوه هم به آنها اضافه شده است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/703077-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

موشک کروز پاوه جدیدترین موشک کروز زمین‌پایه ایران که توسط نیروی هوافضای سپاه تولید شده با برد ۱۶۵۰ کیلومتر رونمایی شد.