رونمایی از چک لیستهای بازرسی و حسابرسی دوره ای در گمرک- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم

به گزارش تسنیم، بازرسی در گمرک مربوط به حوزه‌ی روندها وتشریفات گمرکی و حسابرسی مربوط به موضوعات مالی و حقوقی است.

به پیوست یک نسخه شیوه نامه فرآیند نحوه بازرسی و حسابرسی در گمرک جمهوری اسلامی ایران با کد شناسایی 00-IP-QW به انضمام دو فقره چک لیست بازرسی و حسابرسی جهت اجرا و بهره‌برداری در بازه‌های زمانی سه ماهه ارسال می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر کل بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک در بخشنامه‌ای به کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی آورده است:

انتظار دارد ضمن اهتمام ویژه در اجرای مفاد شیوه‌نامه برابر چک لیست‌های مذکور با بازرسی‌های دوره‌ای از گمرکات و واحدهای اجرایی زیرمجموعه و ارسال نسخه‌ای از ان به این دفتر، به منظور تسریع در نیل به اهداف سازمانی و فراهم آوردن موجبات تجزیه و تحلیل منطقی بر عملکرد واحدها و ادارات زیر مجموعه و همچنین سنجش انحراف یا انطباق با اهداف سازمان، مقایسه عملکرد جامعه مورد بازرسی از لحاظ کمی و کیفی با قوانین، مقررات و استانداردهای تعیین شده، مد نظر قرار گیرد و نسبت به رفع نواقص و آسیب‌های مترتب اقدام و نتایج حاصله به دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد منعکس گردد؛ ضمنا ارائه پیشنهادات و نقطه نظراتی که منجر به بهبود و ارتقاء دستاوردهای حاصل از نظارت و کنترل‌ها در سازمان می‌گردد را به دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد ارسال دارند.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2794107