رویای برباد رفته افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو

همچنین میانگین تولید ماهانه خودروسازان در ۵ماه ابتدایی امسال حدود ۸۱ هزار دستگاه بوده است که برای دستیابی به هدف گذاری تولید امسال، باید در هفت ماه بعدی سال،‌این رقم به بیش از ۱۴۲ هزار دستگاه افزایش پیدا کند.

اقتصاد آنلاین – پرهام کریمی؛ افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ را می توان یکی از وعده‌های مهم فاطمی امین دانست که وزیر صمت بارها بر این موضوع تاکید کرده است؛ در حقیقت وزارت صمت یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را افزایش عرضه می‌داند.

تدوین: محسن احمدیان


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-4/664442-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

 با این وجود نگاهی به آمار تولید خودروسازان داخلی نشان می دهد که در ۵ ماه ابتدایی امسال، ۷۰ درصد تولید هدف‌گذاری شده محقق شده است.