ساعت شنی هم دیجیتالی شد! + فیلم

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/688708-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

یک ساعت شنی ساخته شده است که زمان را به صورت اعداد دیجیتالی نشان می‌دهد. نحوه کار این ساعت شنی را که با یک سیم به برق متصل است، در ویدئوی زیر مشاهده می‌کنید.