سانسور جنجالی این ساز موسیقی در برنامه صداوسیما + فیلم

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه «حسینیه معلی» که از شبکه سه صداوسیما پخش می شود، در جدیدترین قسمت، به «آیین عودنوازی» که از مراسمات و آیین‌های محلی، ویژه و قدیمی موسیقی هرمزگان است، پرداخته است و در اقدامی عجیب، آیین «عود نوازی» بدون نشان دادن ساز «عود» روی آنتن رفته است؟!

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/704945-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85