سخنان صریح میرکاظمی درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان/ افزایش حقوق به شهریورماه می‌رسد؟

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1665060/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86

رییس سازمان برنامه‌ و بودجه با بیان اینکه باید منابع افزایش حقوق کارمندان مشخص شود و نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود، گفت: این موضوع در حال بررسی است و احتمالا در شهریور در مورد آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

مشروح اظهارات مسعود میرکاظمی را (اینجا) بخوانید.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد صندوق‌های لشکری و کشوری به جای اینکه خودشان حقوق مستمری‌بگیران را بدهند، از دولت حقوق می‌گیرند. یعنی یک فردی که بازنشسته می‌شود، هم پاداش خوبی از دولت می‌گیرد، سپس به صندوق بازنشستگی معرفی می‌شود و در آنجا هم سر سفره دولت می‌نشیند و حقوق بازنشستگی او را هم دولت می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود میرکاظمی در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که شما در سال گذشته در هنگام بررسی لایحه بودجه عنوان می‌کردید که افزایش حقوق باید با در نظرگیری تورم باشد و حتی این موضوع را مطرح می‌کردید که نباید یک میلیون حقوق اضافه کنیم که بعدا ۳ میلیون از جیب مردم برداریم. آیا با پیشنهاد جدیدی که برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شده، به این موضوع فکر شده است؟ اظهار داشت:‌ در ۴۰ سال قبل چرخه معیوبی وجود داشت که افزایش حقوق انجام می‌شد، اما از طرفی با کسری منابع مواجه می‌شدند که مجبور به خلق پول و ایجاد تورم و کاهش ارزش پول می‌شدند.