سرعت توسعه صنعت پتروشیمی ایران 2 برابر میانگین جهانی استمدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سرعت توسعه صنعت پتروشیمی ایران را 2 برابر میانگین سرعت جهانی دانست و گفت: هم‌اکنون 110 طرح بزرگ و کوچک پتروشیمی در کشور در حال فعالیت است.


منبع: https://tn.ai/2798039